برخی اعضای باشگاه مشتریان صنایع چاپ و بسته‌بندی «مودّت»