پیش غذا

شما می‌توانید برای انواع پیش‌غذاهای خود بسته‌بندی‌های مناسب و جذاب داشته باشید. بسته‌بندی‌های سرو پیش‌غذا متناسب برای سرو در سالن و یا انواع جعبه‌های بیرون بر در فرم‌های متنوع با قابلیت تولید با انواع مقواهای استاندرد و بهداشتی را از ما بخواهید. امکان تولید تمام بسته‌بندی‌ها در ابعاد و فرم سفارشی وجود دارد.