کاتلری و ساشه‌ها

بسته‌بندی‌های پرشده و بهداشتی انواع ساشه‌ها شامل: نمک، فلفل‌ها،خلال دندان، سماق، شکرسفید و قهوه‌ای و …. به همراه جعبه‌ها و پاکت‌های استاندارد کاتلری مکمل بسته‌بندی غذاهای شما برای ارائه یک میزبانی حرفه‌ای.