ظرف سالاد کلم

سایز ارتفاع 4 قطر 7

سایز ارتفاع 4.5 قطر 7

سایز ارتفاع 5.5 قطر 7

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟